ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
24 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
24 เม.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายของกรมโยธาธิการและผังเมือง
23 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สกลนคร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการสนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโครงสร้างกิจกรรมภายในฟาร์มตัวอย่างปรับปรุงพลับพลาที่ประทับ และอาคารทรงร่ม ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
23 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สกลนคร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมระบบการให้น้ำพืชในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
20 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ตราด
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
19 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
19 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.นครนายก
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณศาลเจ้าพ่อองครักษ์ (ต่อเนื่องแนวเขื่อนเดิม) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาว 24.00 เมตร
18 เม.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจ้างเดินระบบ ดูและบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสระบุรี
17 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรปราการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนหินทิ้งป้องกันน้ำท่วมชายฝั่งทะเลบางปู ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (ในส่วนงานก่อสร้างผิวจราจรและคันทาง) ความยาว 815 เมตร
11 เม.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบลิฟต์ อาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง อาคาร 20 ชั้น (ฝั่งอาคารจอดรถ) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
10 เม.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถห้องสรง กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
04 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.เลย
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สกายวอล์ค พระใหญ่ภูคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
02 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางจักรยานเพชรบุระ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ๑ หลัง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
02 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางจักรยานเพชรบุระ ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
29 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สกลนคร
โครงการสนับสนุนและขยายผลโครงการอันเื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 2 กิจกรรมย่อย
28 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
งานจัดระเบียบป้ายในบริเวณรอบเกาะเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
28 มี.ค 2561 / 2560
สนง.ยผจ.กาฬสินธุ์
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการป้องกันน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
27 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์
ประกาศจังหวัดเพชรบุรณ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม สาย ค.1
22 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
ปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร และถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 6.7 กิโลเมตร
20 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อโพง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน้า 15  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th