ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
19 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ระยอง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
15 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดโตนด (1) (ระยะที่ 2) ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติ และด้สนความมั่นคง การจัดจ้างต่อเรือท้องแบนกำจัดผักตบชวาฯ
13 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
งานปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลขอนอหลวง ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
08 มี.ค 2561 / 2560
สนง.ยผจ.กาฬสินธุ์
ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
05 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
02 มี.ค 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงห้องสมุด กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9
27 ก.พ. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการผังเมือง
26 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ตรัง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองชี (ระยะที่2) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
26 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.น่าน
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านเหล่า หมู่ ๘ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ความยาว ๒๐๐ เมตร
23 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
21 ก.พ. 2561 / 2560
สนง.ยผจ.สิงห์บุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 3 (วัดพรหมเทพาวาส) ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
21 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ฝั่งทิศใต้ของทางหลวง-แผ่นดิน หมายเลข 43 เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
21 ก.พ. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลกฎกระทรวงผังเมืองรวม
19 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สกลนคร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี) กิจกรรม ปรับปรุงสถานที่พักรับรอง ณ ฝูงบิน ๒๓๖ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
19 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ตาก
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
19 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ตาก
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิงบ้านคลองห้วยทราย หมู่ที่ 3 ถึงบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
16 ก.พ. 2561 / 2560
สนง.ยผจ.กาฬสินธุ์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2560 โครงการป้องกันน้ำม่วมในเขตเศรษฐกิจเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
16 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
15 ก.พ. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถห้องสรง กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หน้า 16  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th