ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
15 ก.พ. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและบริเวณรอบอาคารที่ทำการกรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระราม 9)
12 ก.พ. 2561 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการวางผังระบบระบายน้ำเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 4 โครงการ
09 ก.พ. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
09 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
07 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
07 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 4 โครงการ
06 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบป้องกันน้ำท่วมวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
06 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.อุตรดิตถ์
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
06 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.อุตรดิตถ์
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ชัยภูมิ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาหนองผักปังสวนสุขภาพตะโกดัดแห่งประเทศไทย ณ หนองผักปัง หมู่ที่ ๑ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
02 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.เลย
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สกายวอล์ค พระใหญ่ภูคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
02 ก.พ. 2561 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดบางกล้วย ม.4 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ความยาว 304 เมตร
02 ก.พ. 2561 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดใหญ่ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ความยาว 279 เมตร
02 ก.พ. 2561 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองปาง และปรับปรุงภูมิทัศน์ ถ้ำวังพระยาพิชัยสงคราม ม.4 ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง ความยาว 871 เมตร
02 ก.พ. 2561 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปะเหลียน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว ม.1 ต.ย่านตาขาว เชื่อมต่อเขตเทศบาลตำบลควนโพธิ์ ต.ควนโพธิ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ความยาว 365 เมตร
02 ก.พ. 2561 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองดาวเรือง ม.11 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี ความยาว 1,176 เมตร
02 ก.พ. 2561 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบี่ บริเวณสะพานถนนหน้าพลับพลาถึงสะพานหินขวาง ณ บ้านตลาดเก่า ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ (ระยะที่ 2) ความยาว 882 เมตร
02 ก.พ. 2561 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ระยะที่ 4 จ.อุทัยธานี
02 ก.พ. 2561 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองวัดประชา และบริเวณคุ้งตาทัด ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 435 เมตร
02 ก.พ. 2561 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ม.2, ม.3 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ความยาว 428 เมตร
หน้า 17  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th