ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
31 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
เรื่องเปลี่่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เปลี่ยนจากรายการเดิมวันที่ 15 มกราคม 2561)โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และท่าเทียบเรือ บริเวณวัดบางพรม หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 200 เมตร
30 ม.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ้างจัดทำเอกสารรายงาน แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
29 ม.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงห้องสมุด กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9
29 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.แพร่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 4 บ้านปากจอกตะวันตก ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
26 ม.ค. 2561 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 โครงการ
26 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ซื้อวัสดุก่อสร้าง)
25 ม.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 โครงการ
25 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สิงห์บุรี
โครงการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
25 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สิงห์บุรี
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและระบบประปาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
24 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.นครพนม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างจุดชมวิวและปรับภูมิทัศน์ใกล้บริเวณสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คำม่วน) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
24 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.นครพนม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างสะพานเชื่อมถนนเลียบแม่น้ำโขง บ้านนาทาม ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ความยาว 90 เมตร
24 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.นครพนม
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมที่ 7 ปรับปรุงก่อสร้างผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
24 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.นครพนม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมที่ 8 ปรับปรุงถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
23 ม.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 โครงการ
19 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สุพรรณบุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดโลกาทิพยาราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 230 เมตร
19 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พะเยา
โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด รายการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
18 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สกลนคร
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยเดียก บ.กกกอก ม.12,บ้านพังเม็ก ม.4,บ้านทับสอ ม.2,บ้านงิ้วด่อน ม.1 อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
17 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ลำพูน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณสะพานปงชัย ข้ามแม่น้ำทา อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
หน้า 18  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th