ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
16 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ตราด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองห้วยแร้งหน้าวัดบางปรือ ม.8 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด ความยาว ๒๐๐ เมตร
16 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สุพรรณบุรี
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
16 ม.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 โครงการ
15 ม.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงห้องสมุด กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9
15 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ลำพูน
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุก)
11 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์
ประกาศจังหวัดเพชรบุรณ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก (ทดแทนบริเวณที่ชำรุดเสียหายตั้งแต่หน้าพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ถึงสะพานท่ากกโพธิ์) ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก
11 ม.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลย่านซื่อ (ระยะที่ 2) อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
11 ม.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม 1 โครงการ และโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วม 1 โครงการ
10 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พะเยา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ 9 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ความยาว 300 เมตร
10 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พะเยา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บริเวณบ้านบอน หมู่ 7 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ความยาว 500 เมตร
10 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.จันทบุรี
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริการนักท่องเที่ยว บริเวณแหล่งท่องเที่ยว บริเวณหาดคุ้งวิมาน หมู่ ๗ ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
10 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
โครงการเพ่ิ่มประสิทธิภาพาการให้บริการด้านการผังเมืองและการอาคาร เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต (SMart Land and Building of Phuket) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-biding of phuket) สำหรับการจัดซื้อเคริื่องมือชุดทดสอบความมั่นคงและแข็งแรงของฐานราก
10 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (ครั้งที่ ๒)
10 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ตราด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
09 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สิงห์บุรี
ประกาศโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 2 บ้านม้อญ และหมู่ 1 บ้านชีปะขาว ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ความยาว 200 เมตร
05 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง จำนวนเงิน 6,756,100บาท
29 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านคุยโพธิ์ ม.6 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ความยาว 780 เมตร
29 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำมาศ ม.12 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ความยาว 1,033 เมตร
29 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแควน้อย (ช่วงที่ 1) ม.2 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ความยาว 622 เมตร
หน้า 19  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th