ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
16 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แพร่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองแพร่ รายการก่อสร้างวิหารจำลอง วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
16 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.จันทบุรี
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณศาลเจ้าแป๊ะกงเชิงสะพานตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
14 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,175 เมตร หนา 0.15 เมตร และปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
13 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.นครพนม
ประการศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13 พ.ย. 2561 / 2562
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี บ้านหลุมพอล่าง หมู่ที่ 10 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ความยาว 618 เมตร
13 พ.ย. 2561 / 2562
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณวัดห้วยแข้ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 57 ท้ายน้ำ) ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 442 เมตร
13 พ.ย. 2561 / 2562
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง วัดดานขุมคำ บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 4 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายน้ำ) ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 409 เมตร
13 พ.ย. 2561 / 2562
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาตาล หมู่ที่ 10 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายน้ำ) ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 637 เมตร
13 พ.ย. 2561 / 2562
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณปากห้วยชะโนด บ้านชะโนด หมู่ที่ 1 ตำบลชะโนด และบ้านหว้านน้อย หมู่ที่ 2 ถึงบ้านชะโนด หมู่ที่ 1 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 642 เมตร
12 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.กระบี่
แผนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลเมตร ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน
09 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
08 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พะเยา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำต๋ำ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ความยาว 400 เมตร
08 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
08 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ลำพูน
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน ๑ แห่ง
07 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ชุมพร
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุบ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร 1 แห่ง
07 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแม่น้ำเทพา บริเวณโรงเรียนดารุสลามศึกษา เทศบาลตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
07 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
07 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
07 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บ้านนารังนกเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
07 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเทพา บ้านบ่อเตย หมู่ที่ 1 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
หน้า 2  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th