ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
29 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณฝั่งศาลเจ้าพ่อ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ม.7 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ความยาว 596 เมตร
29 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง (ช่วงที่ 2) บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลมะการักษ์ถึงวัดดงสัก ม.3 - ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ความยาว 743 เมตร
29 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณฝั่งศาลเจ้าแม่ทับทิม (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ม.4 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ความยาว 608 เมตร
29 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี ชุมชนโคกกะจะ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ความยาว 396 เมตร
29 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณ ม.1 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 877 เมตร
29 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดรอเจริญ (ระยะที่ 2) ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ความยาว 357 เมตร
29 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ม.3 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ตวามยาว 849 เมตร
29 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดบางซอ ต.บางตะเคียน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ตวามยาว 540 เมตร
29 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำอิง บริเวณโรงเรียนบ้านเวียงลอ ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา ความยาว 386 เมตร
29 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ 2,หมู่ 5 ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ความยาว782 เมตร
29 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่สอร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี ท่าวังมล หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ความยาว 372 เมตร
29 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านห้วยชัน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ความยาว 455 เมตร
29 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนเป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่างาม ม.14 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ความยาว 303 เมตร
29 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บ้านนารังนกใต้ ม.6 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ความยาว 607 เมตร
29 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บริเวณ ม.7 (ต่อเนื่อง) ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ความยาว 400 เมตร
29 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่แก้มลิงบึงตะเคร็ง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
29 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ ชุมชนกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
29 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านท่าเรือ ม.7 (ระยะที่ 2) ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ความยาว 880 เมตร
29 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านท่าม่วง ม.1 ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ความยาว 590 เมตร
29 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำเสียว บ้านสงยาง ม.5, 11 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ ความยาว 769 เมตร
หน้า 20  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th