ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
29 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน (กลุ่มต้นมะเดื่อ) ม.8 ต.ฆะมัง อ.เมือง จ.พิจิตร ความยาว 337 เมตร
28 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการผังเมืองและการอาคาร เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต (Smart Land and Building of Phuket) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการจ้างจัดทำคู่มือข้อกฎหมายด้านการผังเมืองและอาคารในรูปแบบภาษาอังกฤษ
27 ธ.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาศึกษา ออกแบบ และจัดทำข้อกำหนดในการออกแบบและปรับปรุงอาคารภาครัฐให้เป็นอาคารเขียว (Green Buildings)
27 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ 3
26 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ ชุมชนบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (ยกลิกลงผิดวัน)
26 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
25 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
(ยกเลิก)แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ
25 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ควบคุมงานก่อร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ
25 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ชัยนาท
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานปฏิบัติธรรมวัดบำเพ็ญบุญ หมู่ 7 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
25 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สิงห์บุรี
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
25 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สิงห์บุรี
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพิกุลทอง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
25 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สิงห์บุรี
โครงการจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช
22 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
งานปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
21 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นนทบุรี
เปลี่ยนแปลงแนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นราธิวาส
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบ้านเกาะยาว หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร
19 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ราชบุรี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดราชบุรี โครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่อุทยานเขางู ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
18 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสถาปัตยกรรม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔ โครงการ
18 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครราชสีมา
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
15 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ตาก
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านแม่สลิด หมู่ ๑ หมู่ ๒ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก งบประมาณ 15,000,000 บาท
15 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ตาก
ก่อสร้างพิพัธภัณฑ์เมืองตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก วงเงินงบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
หน้า 21  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th