ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ม.5,6,7 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ความยาว 412 เมตร
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำเจ้าพระยา ม.2,6 ต.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ความยาว 1,112 เมตร
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลชายฝั่งอ่าวดงตาล ม.2 เทศบาลต.เขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (ระยะ 2) ความยาว 1,200 เมตร
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านขว้างใหญ่ ม.8 ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 297 เมตร
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านปากบุ่ง ม.1 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 570 เมตร
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้อยลวงมอง หมู่ที่ 8 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 59 ท้ายน้ำ) ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 240 เมตร
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ที่ 5 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 56 เหนือน้ำ) ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 492 เมตร
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านตาลปากน้ำ หมู่ที่ 2 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 57 ท้ายน้ำ) ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 772 เมตร
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านตาลปากน้ำ ม.2 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 215 เมตร
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน ม.3 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ความยาว 406 เมตร
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ม.5 ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ความยาว 520 เมตร
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม ม.1 บ้านบางบ้า ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ความยาว 568 เมตร
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน ม.4 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ความยาว 567 เมตร
07 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นราธิวาส
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ
07 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครพนม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดนครพนมเพื่อบริการประชาชนและรองรับการจัดงานประเพณีสำคัญของจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
07 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครพนม
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมก่อสร้างรั้งรอบพิพิธภัณฑ์ประธานโฮจิมินห์และบันไดผู้สูงอายุ ห้องสูงอายุ บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
06 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สุพรรณบุรี
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและ อาคารหน่วยทดสอบวัสดุ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
06 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สุพรรณบุรี
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
06 ธ.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ (สำนักก่อสร้างและปรับปรุงหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน)
06 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ปัตตานี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน้า 23  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th