ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
23 พ.ย. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างงานก่อสร้างอาคารธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ พื้นที่เวทีใหม่สวนอัมพร
23 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สิงห์บุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 ต้นโพธิ์ ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ความยาว 135 เมตร
22 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ระยะที่ 2
22 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคกเลาเหนือ - บ้านคกเลาใต้ ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 541 เมตร
22 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเหือง บ้านปากห้วย หมู่ 7 (บริเวณแก่งโตน) ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย ความยาว 888 เมตร
22 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเหือง บ้านนากระเซ็ง หมู่ 4 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมจุดที่ 4 เหนือน้ำ) ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย ความยาว 941 เมตร
22 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากชม หมู่ 10 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 695 เมตร
22 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านผาแบ่น หมู่ 8 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 59 เหนือน้ำ) ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 822 เมตร
22 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยชม บ้านห้วยเป้า ม.4 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 1,423 เมตร
22 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยชม บ้านเทียน ม.5 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 1,364 เมตร
22 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ระยะที่ 2) บ้านท่าแก ม.2 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ความยาว 476 เมตร
22 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ระยะที่1) บ้านท่าแกทอง ม. 22 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ความยาว 597 เมตร
21 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรปราการ
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเลียบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดโรมันคาทอลิก ถึงสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว ๑๙๐ เมตร
21 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นนทบุรี
เผยแพร่แผนการจัดซ็์อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
21 พ.ย. 2560 / 2559
สนง.ยผจ.นครพนม
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพััฒนาพื้นที่จังหวัดนครพนม ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน
21 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
เจาะสำรวจชั้นดิน 360 หลุม
20 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ลำพูน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
20 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
20 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านราไว ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ความยาว 462 เมตร
หน้า 26  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th