ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
20 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และก่อสร้างทางจักรยาน ทางเดิน-วิ่ง รอบอ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
20 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.เลย
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 งานก่อสร้างสกายวอล์ค อ.เชียงคาน จ.เลย
17 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
17 พ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดนักบุญยอเซฟอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17 พ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงคลองเมืองพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นราธิวาส
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล (จุดที่ 1) บ้านบาเฆะ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 190 เมตร
17 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นราธิวาส
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล (จุดที่ 2) บ้านบาเฆะ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 190 เมตร
17 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นราธิวาส
ยกเลิก โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล (จุดที่ 1) บ้านบาเฆะ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 190 เมตร
17 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นราธิวาส
ยกเลิก โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล (จุดที่ 2) บ้านบาเฆะ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 190 เมตร
16 พ.ย. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 3 ลำ
16 พ.ย. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซื้อเรือพอนทูนบรรทุกรถขุดพร้อมรถขุด จำนวน 2 ลำ
16 พ.ย. 2560 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างงานก่อสร้างอาคารโรงยิมข้าราชบริพาร และนอนนายทหาร PHASE 1 พระที่นั่งอัมพรสถาน
16 พ.ย. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างโครงการก่อสร้างวังศุโขทัย พระตำหนักใหญ่ ส่วนวรภาชน์ (งานสถาปัตยกรรม)
15 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สิงห์บุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 5 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี ความยาว 150 เมตร
14 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ความยาว 270 เมตร
14 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแห (ตอนที่ 2) ต่อเนื่อง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ความยาว 200 เมตร
14 พ.ย. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปรับปรุงรถห้องสรง (ภายในและภายนอกตัวรถ) 2 คัน และปรับปรุงรถห้องสรง (ภายนอกตัวรถ) 4 คัน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
14 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านชายคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ความยาว 500 เมตร
14 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บริเวณกุโบร์บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 7 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ความยาว 250 เมตร
14 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ความยาว 250 เมตร
หน้า 27  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th