ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
14 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สงขลา
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา ฝั่งทิศใต้ของทางหลวง-แผ่นดิน หมายเลข 43 เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ความยาว 300 เมตร
14 พ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสัก บริวณบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14 พ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองข้าวเม่า พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.จันทบุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพญากำพุช หมู่ ๒ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ความยาว ๒๕๐ เมตร
13 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ชัยนาท
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 5 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ความยาว 230 เมตร
13 พ.ย. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 โครงการ
13 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.เลย
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางเลน ระยะที่ 3 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านแพงและจุดผ่อนปรนท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณแหล่งท่องเที่ยวหาดชมดาวบ้านโนนตาล หมู่ 10 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ความยาว 670 เมตร
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย ม.3 (ใต้วัดสามประชุม) ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ความยาว 532 เมตร
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าชุมชนย่อยที่ 1 และที่ 2 (หมู่บ้านน้ำวน) เขตเทศบาลตำบลป่าโมก อ.ปาโมก จ.อ่างทอง ความยาว 647 เมตร
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดบ้านกล้วย ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี ความยาว 345 เมตร
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง ม.1 ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ความยาว 384 เมตร
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง ถนนสายโรงช้าง (ช่วงสะพานท่าประดู่) ม.4 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ความยาว 1,237 เมตร
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองปะเหลียน (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านวังปริง ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ความยาว 684 เมตร
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง ม.1 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.บางดี (บริเวณวัดบางดี) อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ความยาว 1,341 เมตร
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ ม.1 บริเวณหน้าวัดแจ้งพรหมนคร ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ความยาว 359 เมตร
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ม.4 บ้านบางขุด ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ความยาว 567 เมตร
หน้า 28  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th