ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ม.1 ,ม.5 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ความยาว 343 เมตร
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหน้าอำเภอเสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ความยาว 508 เมตร
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดแก่งคอย (ระยะ 4) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ความยาว 560 เมตร
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองควนกรวด พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง ความยาว 644 เมตร
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี ม.3 บ้านท่ากระเทียม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ความยาว 665 เมตร
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี ม.2 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ความยาว 435 เมตร
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ม.1, ม.3 ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ความยาว 656 เมตร
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ยกเลิก
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ม.9 ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ความยาว 1,010 เมตร
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ต.แหลมกัด อ.เมืองตราด จ.ตราด (ระยะ 2) ความยาว 255 เมตร
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ม.9 ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ความยาว 1,010 เมตร
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
(ยกเลิก) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ม.9 ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ความยาว 1,010 เมตร (ยกเลิก)
13 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.กาฬสินธุ์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดวื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการพัฒนาพื้นที่พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมพรุเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
13 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการอาคาร เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด สำหรับการซื้อเครื่องกำหนดพิกัดบนพื้นโลกแบบ RTK พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๔ ชุด งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
13 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการผังเมืองและการอาคาร เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต สำหรับการจ้างจัดทำคู่มือข้อกฏหมายด้านการผังเมืองและอาคารในรูปแบบภาษาอังกฤษ งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท
13 พ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ฉะเชิงเทรา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
13 พ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ฉะเชิงเทรา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เขื่อนฯ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.บางคล้า
10 พ.ย. 2560 / 2559
สนง.ยผจ.อุบลราชธานี
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10 พ.ย. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
หน้า 29  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th