ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
08 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ชัยภูมิ
เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 16 บริเวณท่ากกโดน ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 260 เมตร
08 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ชัยภูมิ
เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีบ้านปากคันฉู หมู่ที่ 14 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 210 เมตร
08 พ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ฉะเชิงเทรา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
08 พ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ฉะเชิงเทรา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เขื่อนฯ แสนแสบ) ประจำปี 2561
07 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อุตรดิตถ์
เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 4 หน้าวัดหาดงิ้ว ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 215 เมตร
07 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อุตรดิตถ์
เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองริด บ้านวังสีสูบ หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 248 เมตร
07 พ.ย. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 208 โครงการ
07 พ.ย. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
07 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครนายก
แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดนางหงษ์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
07 พ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๑
06 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพืชเอกลักษณ์ (ชมพู่น้ำ) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
06 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี โรงเรียนบ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 77 เมตร
06 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี มัสยิดอิกอมุสซอลาฮ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 87 เมตร
06 พ.ย. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถห้องสรง กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
06 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี มัสยิดอิกอมุสซอลาฮ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 87 เมตร
06 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี โรงเรียนบ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 77 เมตร
06 พ.ย. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ (กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ)
03 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิงริมแม่น้ำตาปี มัสยิดอิกอมุสซอลาฮ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 87 เมตร
03 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี โรงเรียนบ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 77 เมตร
02 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.พังงา
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายทะเลอันดามัน วัดเทศก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร) ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
หน้า 31  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th