ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
02 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.พังงา
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายฝั่งทะเลอันดามัน (หาดแหลมปะการัง) ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
01 พ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.นครนายก
ประกาศเผยการจัดจ้างโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชลจังหวัดนครนายก ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
01 พ.ย. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วม จำนวน 2 โครงการ และโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
01 พ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สุพรรณบุรี
โครงการขุดลอกลำสมุห์ (เหนือ) หมู่ที่ 1 ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
01 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ 4 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
31 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อุตรดิตถ์
เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 4 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 450 เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
31 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครนายก
ประกาศแผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดอรุณรังษี ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาว 100 เมตร
31 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครนายก
ประกาศแผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 100 เมตร
31 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครนายก
ประกาศแผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณหน้าโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 100 เมตร
31 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกก พื้นที่โบราณสถานถ้ำพระ และพื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ความยาว 916 เมตร
31 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแซวกลาง หมูที่ 14 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมไปเหนือน้ำ) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 610 เมตร
31 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแจมป๋อง หมู่ 5 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 57 เหนือน้ำ) ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ความยาว 555 เมตร
31 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสะแกกรัง (หน้าวัดชุมทรัพย์) ม.1 ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ความยาว 1,271 เมตร
31 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำคำ (ทั้ง 2 ฝั่ง) ม.1, 2, 9, 11 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 1,635 เมตร
31 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำงาว (ทั้ง 2 ฝั่ง) ต.หล่ายงาว, ต.ม่วงยาย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 1,420 เมตร
31 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโพธิ์ทอง ระยะที่ 2 อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว
31 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำหลังสวน (ระยะที่ 2) ซอย 7 ถนนหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ความยาว 710 เมตร
31 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ม.6 บ้านเกาะสวรรค์ ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ความยาว 778 เมตร
31 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าตะเภา เทศบาลเมืองชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร ความยาว 624 เมตร
31 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา (ระยะ 3) ความยาว 990 เมตร
หน้า 32  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th