ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
31 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน ม.1 บ้านหน้าพระธาตุ ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ความยาว 435 เมตร
31 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาเวียงแก หมู่ 3 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายน้ำ) ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ความยาว 894 เมตร
31 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหว้านน้อย หมู่ 2 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายน้ำ) ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ความยาว 795 เมตร
31 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศรีสมบูรณ์ (ต่อเนื่องด้านเหนือน้ำ) ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ความยาว 660 เมตร
31 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง (จากชุมชนบ้านเหนือถึงห้วยตาหลุง) หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเหนือ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 460 เมตร
31 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมฝั่งลำน้ำปาว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ระยะที่ 1) บริเวณจากสะพาน ค.ส.ล.หน้าวัดใต้โพธิ์ค้ำไปทางทิศใต้ฝั่งขวา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ความยาว 1,190 เมตร
31 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยขะยุง บ้านอุดมเกษตร ม.3 - บ้านสนามชัย ม.10 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ความยาว 770 เมตร
31 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านทัน ม.5 ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 437 เมตร
31 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านหนองกินเพล ม.3,8 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ความยาว 825 เมตร
31 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอินทร์บุรี ระยะที่ 5 อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีิ
31 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.น่าน
โครงการป้องกันอุทกภัยและการกัดเซาะฝั่งแม่น้ำน่าน (ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน) ความยาว 255 เมตร
30 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.พัทลุง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาพับผ้า ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1301 ตอนเขาพับผ้า - พัทลุง กม 1133+321 ด้านซ้ายทางหลวง ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลน้อย ตำบลพนางตุง, ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
30 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.มหาสารคาม
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.พังงา
ประกาศแผนการจัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
30 ต.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ตรัง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ความยาว 300 เมตร
30 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครสวรรค์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
30 ต.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓๑๙ รายการ
30 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครนายก
ประกาศแผนการจัดจ้างโครงการปรับปรุงเส้นทางรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายวัดคต-ประตูน้ำคลอง 15 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร
30 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครนายก
ประกาศแผนการจัดจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่วสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายคลอง 15 ตะวันตก หมู่ที่ 1, 5, 6, 7 ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร
27 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าตะเภา ต.หาดพันไกร อ.เมือง จ.ชุมพร ความยาว 250 เมตร
หน้า 33  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th