ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
17 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครนายก
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการปรับปรุงสะพานไม้เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองอ้อม หมู่ที่ 9 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า)
17 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครนายก
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการปรับปรุงสะพานไม้เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองห้วยสงคราม หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า)
17 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครนายก
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการปรับปรุงสะพานไม้เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง 2 หมู่ที่ 9 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร
17 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.จันทบุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บ้านท่าหลวง หมู่ ๕ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ความยาว ๒๓๐ เมตร
16 ต.ค. 2560 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เช่ารถยนต์ จำนวน 3 รายการ
16 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ปัตตานี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
16 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อ่างทอง
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน
12 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.เลย
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำคาน บ้านท่าลี่ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย ความยาว 500 เมตร
12 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสาคร
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมหลัก : ปักไม้ไผ่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมย่อย : ปักไม้ไผ่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 8 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 1,200 เมตร
11 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแห (ตอนที่ 2) ต่อเนื่อง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ความยาว 178 เมตร
11 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
11 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ชุมพร
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร
11 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์
ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน
10 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สตูล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10 ต.ค. 2560 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านแสมชาย หมู่ที่ 9 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 100 เมตร ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10 ต.ค. 2560 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างอาคารเก็บและซ่อมบำรุงเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องจักรกลหนัก ตำบลบางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ตาก
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านป่ายางเหนือ หมู่ 2 ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
10 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นราธิวาส
เผยแร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
หน้า 35  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th