ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
09 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ 9 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
09 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่1 บ้านไร่หมัน ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
09 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ 2-3 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
09 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยหนองจอก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดหนองจอก หมู่ 6 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
09 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่9 บ้านท่าไม้รวก ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
09 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
งานปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
09 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
09 ต.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.นครศรีธรรมราช
โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าเรือรี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสี่ขีด จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว ๑๐๐ เมตร
09 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสาคร
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างสะพานทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองดำเนินสะดวก หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 2.460 กิโลเมตร
06 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.พังงา
ประกาศแผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา บ้านบางท้อน หมู่ที่ 7 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (ช่วงที่ 3) ความยาว 400 เมตร
06 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.พังงา
ประกาศแผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเหล บ้านในเหล และบ้านเล็ตตอก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ความยาว 1,000 เมตร
06 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครนายก
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างงานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพักข้าราชการ ฯลฯ
06 ต.ค. 2560 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 9 คัน
06 ต.ค. 2560 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
06 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครสวรรค์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ำน่าน หมู่ 1 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 160 เมตร
06 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครสวรรค์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านบางมะฝ่อ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 470 เมตร
06 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครศรีธรรมราช
เขื่อนป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ ๑ ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว ๔๐๐ เมตร
06 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครศรีธรรมราช
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
05 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปาย ม.1 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ความยาว 900 เมตร
05 ต.ค. 2560 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน (ระยะที่ 1) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตั้งแต่ศาลเจ้าถึงสะพานข้ามแม่น้ำน่าน ฝั่งตรงข้ามวัดปากน้ำโพเหนือ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ความยาว 802 เมตร
หน้า 36  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th