ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
05 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณ ม.4 ถึง ม.3 บ้านท่าระบาด ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ความยาว 549 เมตร
05 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ม.1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ความยาว 947 เมตร
05 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโผงเผง ระยะที่ 2 อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
05 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ ชุมชนเมืองอำนาจเจริญ ระยะที่ 1 จังหวัดอำนาจเจริญ
05 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านเกาะฝ้าย ม.4 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ความยาว 765 เมตร
05 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านดงเจริญ ม.10 เชื่อมบ้านดงเหนือ ม.8 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ความยาว 650 เมตร
05 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ ม.2 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ความยาว 508 เมตร
05 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย ม.7 ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ความยาว 403 เมตร
05 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ม.1 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ความยาว 419 เมตร
05 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านหนองวัวแดง ม.4 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง (จุดที่ 2) ความยาว 961 เมตร
05 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพรม (เพิ่มเติม) บ้านไร่ ม.7 บ้านท่าขาม ม.8 และบ้านท่าเดื่อ ม.9 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ความยาว 1,207 เมตร
05 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร (ระยะ 3) ความยาว 993 เมตร
05 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านหนองวัวแดง ม.4 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง (จุดที่ 1) ความยาว 938 เมตร
04 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สงขลา
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา ฝั่งทิศใต้ของทางหลวง-แผ่นดินหมายเลข 43 เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ความยาว 300 เมตร
04 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ความยาว 250 เมตร
04 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บริเวณกุโบร์บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 7 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ความยาว 250 เมตร
04 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านชายคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ความยาว 500 เมตร
04 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ความยาว 270 เมตร
04 ต.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำหลังสวน บริเวณสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
29 ก.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครนายก
แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์
หน้า 37  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th