ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
29 ก.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.หนองบัวลำภู
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพอง (ระยะที่ 1) บริเวณบ้านโนนสำราญ ม.8 และบ้านสมสนุก ม.14 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ความยาว 330 เมตร
29 ก.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ระนอง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง งานบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
28 ก.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สิงห์บุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ความยาว 135 เมตร
26 ก.ย. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการสำรองข้อมูลพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ (Disaster Backup & Recovery) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
26 ก.ย. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสาร Fiber Optic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
26 ก.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโพธิ์ไทร หมู่ 1 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ความยาว 1,200 เมตร
26 ก.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.กาฬสินธุ์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดวื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
26 ก.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะล (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านปากระวะ ม.5 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ความยาว 1,099 เมตร
26 ก.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง เริ่มจากสะพานท่าเสาถึงหลังโรงงานราชาชูรส ม.16 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ความยาว 1,525 เมตร
26 ก.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยซวก (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 58 ท้ายน้ำ) ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 1,167 เมตร
26 ก.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองหล่ม หมู่ 3 - บ้านโคก หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ความยาว 1,111 เมตร
26 ก.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าม่วง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำ) ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ความยาว 833 เมตร
26 ก.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยช้างเผือก ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 981 เมตร
26 ก.ย. 2560 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้ำไพร หมู่ 5 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 60 เหนือน้ำ) ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย ความยาว 1,065 เมตร
26 ก.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงราย ระยะที่ 3 จ.เชียงราย
26 ก.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ ชุมชนอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
26 ก.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ ชุมชนบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
26 ก.ย. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสาร Fiber Optic
26 ก.ย. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจ้างเหมาบริการสำรองข้อมูลเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ (Disaster Backup & Recovery)
25 ก.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครศรีธรรมราช
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุกภายใต้ชื่อ นคร ๓ ธรรม นครแห่งธรรม ดื่มด่ำธรรมชาติ และวัฒนธรรม
หน้า 38  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th