ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
25 ก.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.คลองบางใหญ่ จากหมู่บ้านภักดี ถึง หมู่บ้านสิงห์เทา (ฝั่งขวา) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๘,๕๒๒,๐๐๐ บาท
25 ก.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.คลองบางใหญ่ จากหมู่บ้านภักดี ถึง หมู่บ้านสิงห์เทา (ฝั่งซ้าย) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก้ต งบประมาณ ๑๘,๕๒๒,๐๐๐ บาท
21 ก.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อุดรธานี
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว และถมดินฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
20 ก.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ตาก
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้วคสล.และถาดิน
14 ก.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ระนอง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน
06 ก.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สกลนคร
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
05 ก.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.น่าน
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านตึ๊ด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ความยาว ๓๕๐ เมตร
05 ก.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.น่าน
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านเมืองจัง หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ความยาว 83 เมตร
05 ก.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.น่าน
โครงการค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บวัสดุบ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน ๑ แห่ง
04 ก.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.น่าน
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน ในพื้นที่บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ความยาว 300 เมตร
01 ก.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สกลนคร
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
05 ต.ค. 2559 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
(ยกเลิก) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านหนองวัวแดง ม.4 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง (จุดที่ 1) ความยาว 938 เมตร
หน้า 39  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th