ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
19 ต.ค. 2561 / 2562
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านต้อนใหญ่ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายน้ำ) ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ความยาว 1,102 เมตร
19 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.นครพนม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม จำนวน 1 คัน
18 ต.ค. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เครื่องนับรถยนต์อัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง
18 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ยโสธร
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
18 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.กาฬสินธุ์
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ระนอง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่ กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองผาก หมู่ที่ 7 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,675 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 เมตร
17 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
17 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.หนองบัวลำภู
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
17 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ตราด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
17 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ตราด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
17 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ระนอง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
17 ต.ค. 2561 / 2560
สนง.ยผจ.นครพนม
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินเหลือจ่าย)
17 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ระยอง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
16 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ปี 2562
16 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สกลนคร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
16 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สิงห์บุรี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเสด็จประพาสต้น วัดพรหมเทพาวาส ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
16 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ชัยนาท
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและโรงเก็บพัสดุ งบประมาณ 366,000.- บาท
12 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สตูล
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุฯ)
12 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ชุมพร
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าตะเภาบริเวณวัดวังครก ยาว 250.00 เมตร ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
11 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แพร่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ กิจกรรมจ้างศึกษาออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
หน้า 6  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th