ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
11 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สมุทรปราการ
ประกาศแผนโครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 470 เมตร
11 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สมุทรปราการ
ประกาศแผนโครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ 3 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 470 เมตร
10 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สตูล
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
10 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สิงห์บุรี
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพุทธมณฑลประจำจังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร หมู่ที่ 2 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
10 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สิงห์บุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมแม่น้ำน้อย ม.5 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
10 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สิงห์บุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ม.1 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
10 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ชุมพร
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างศาลาเพื่อชมกวางและทิวทัศน์สะพานแขวน ทางเดินธรรมชาติและที่พักระหว่างทางเดิน
09 ต.ค. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กล้องประมวลผลรวม (Total Station) จำนวน 2 เครื่อง
09 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.อ่างทอง
เผยแพร่แผน โครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 8 (หนองคลองล้น) ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
09 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.อ่างทอง
เผยแพร่แผน โครงการปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมบริเวณชุมชนบ้านรอ ตำบลบางแก้ว หมู่ 10 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
09 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.อ่างทอง
เผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณริมคลองลำท่าแดงถึงถนนเทศบาล 16 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
09 ต.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ลพบุรี
ประกวดราคาจ้างงานขุดลอกรางระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีตริมถนนพระยาพิชัยดาบหัก ฝั่งเหนือ ช่วงสี่แยกอานันทมหิดล ถึงท่อลอดพระยาพิชัยดาบหัก บริเวณใกล้วัดหนองแขมฯ ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แพร่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ เพื่อการท่องเที่ยว ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
08 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แพร่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์กำแพงเมืองแพรj ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
08 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.เลย
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุบ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ง คสล.และถมดินฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
05 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณวัดเชิงท่า ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
05 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณวัดทอง ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
05 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมสระน้ำวังปลา (ระยะที่ 2) บริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
05 ต.ค. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เรือพอนทูนบรรทุกรถขุดพร้อมรถขุด จำนวน 3 ลำ
05 ต.ค. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 2 ลำ
หน้า 7  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th