ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
05 ต.ค. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
รถยนต์เทรลเลอร์ 10 ล้อ หัวลากพร้อมชานบรรทุกต่ำช่วงยาว จำนวน 2 คัน
05 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แพร่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเทียวจังหวัดแพร่ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมสิ่้งอำนวยความสะดวก วัดจอมสวรรค์เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยส อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
05 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แพร่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์กำแพงเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
05 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แพร่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการปรับปรุงและพัฒนาข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่เพื่อการท่องเที่ยว ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
05 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ลพบุรี
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงทางระบายน้ำพร้อมวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำทางเชื่อมบริเวณริมถนนพระยาพิชัยดาบหัก ฝั่งใต้ (ตอนที่ ๒) ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แพร่
แผนการจัดจ้าง โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ กิจกรรมจ้างศึกษาออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
02 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.มหาสารคาม
ประกาศเผยแพ่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านวังหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 250 เมตร
01 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.จันทบุรี
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองขลุง ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ความยาว ๓๔๐ เมตร
28 ก.ย. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
28 ก.ย. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
26 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พังงา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาตลิ่งและปรับปรุงเสริมสร้างเสถียรภาพตลิ่งคลองบางเนียง
26 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พังงา
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลลอยน้ำเกาะปันหยี ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
26 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พังงา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเวทีกลางแจ้งพร้อมลานกิจกรรม สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
26 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พังงา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
25 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พังงา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพังงา 1 แห่ง
25 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พังงา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองนาเตย (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 3 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
25 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.น่าน
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านสบยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ความยาว ๓๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.น่าน
โครงการค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและ โรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.อุบลราชธานี
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
21 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน้า 8  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th