ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
21 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.อุบลราชธานี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
21 ก.ย. 2561 / 2562
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 43 รายการ
20 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.นครศรีธรรมราช
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปากพนัง บริเวณวัดมุกขธาราราม (วัดปากบางท่าพญา) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 210 เมตร
20 ก.ย. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองศกหมู่ที่ 4 ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
19 ก.ย. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณรอบอาคารที่ทำการกรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระราม 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวรรอบอาคารที่ทำการกรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระรามที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและบริเวณรอบอาคารที่ทำการกรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระรามที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภันอาคารและบริเวณรอบอาคารที่ทำการกรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระราม 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.นครศรีธรรมราช
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
17 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจ้างเช่าวงจรสื่อสารและอินเตอร์เน็ต สำหรับสถานีโครงข่ายหลัก (Base Station) จำนวน 15 สถานี
13 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ตรัง
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
13 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ตรัง
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุบ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
13 ก.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๒ โครงการพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (บ้านชาร์เตอร์ดแบงค์) (ระยะที่ ๑) งบประมาณ ๙๐๐๐,๐๐๐ บาท
12 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
12 ก.ย. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 78 โครงการ (งานจ้างที่ปรึกษา)
11 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒
10 ก.ย. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีโครงข่ายอ้างอิง GNSS จำนวน 15 สถานี
06 ก.ย. 2561 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบลิฟต์ อาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง อาคาร 20 ชั้น (ฝั่งอาคารจอดรถ) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หน้า 9  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th