รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
วันที่ประกาศ :  10 พ.ค. 2561   ปีงบประมาณ : 2561 
สถานะ :
 เรื่อง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่1 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 80 เมตร
ไฟล์เอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10 พ.ค. 2561

 ติดต่อสอบถาม :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุ่ทรสงคราม ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  โทรศัพท์ : 034 - 711903  e-mail : Samutsongkhram@dpt.mail.co.th

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th