รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.พิษณุโลก
วันที่ประกาศ :  16 พ.ย. 2561   ปีงบประมาณ : 2560 
สถานะ :
 เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ไฟล์เอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนฯ
16 พ.ย. 2561

 ติดต่อสอบถาม :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณโลก ศาลากลางจังหวัดชั้น ๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  โทรศัพท์ : 055245109  e-mail : Phitsanulok@dpt.mail.go.th

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th