รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.จันทบุรี
วันที่ประกาศ :  21 พ.ย. 2561   ปีงบประมาณ : 2562 
สถานะ :
 เรื่อง : โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาลสาย ๔ (ช่วงบริเวณโอเอซีสซีเวิลด์-สายแยกปลาป่น ชอย ๓/๕ หมู่ ๕,๖) ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ไฟล์เอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
*-*
21 พ.ย. 2561

 ติดต่อสอบถาม :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ : 039321699  e-mail :

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th