รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์
วันที่ประกาศ :  22 พ.ย. 2561   ปีงบประมาณ : 2562 
สถานะ :
 เรื่อง : ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณเคหะชุมชน (ระยะที่ ๒) จังหวัดเพชรบูรณ์ สายรองเขตทาง 12 เมตร
ไฟล์เอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณเคหะชุมชน (ระยะที่ ๒) จังหวัดเพชรบูรณ์ สายรองเขตทาง 12 เมตร
22 พ.ย. 2561

 ติดต่อสอบถาม :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์  โทรศัพท์ : 056721121  e-mail :

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th