รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.ตราด
วันที่ประกาศ :  29 พ.ย. 2561   ปีงบประมาณ : 2562 
สถานะ :
 เรื่อง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
ไฟล์เอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
แผน
29 พ.ย. 2561

 ติดต่อสอบถาม :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด  โทรศัพท์ : 039512580 , 039521283  e-mail : dpttrat@dpt.mail.go.th

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th