รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.กระบี่
วันที่ประกาศ :  30 พ.ย. 2561   ปีงบประมาณ : 2561 
สถานะ :
 เรื่อง : ประกาศยกเลิก แผนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลเมตร ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน
ไฟล์เอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
เอกสารประกอบ
30 พ.ย. 2561

 ติดต่อสอบถาม :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ศูนย์ราชการรองคลองจิหลาด ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000  โทรศัพท์ : 075611943 ต่อ 0  e-mail : krabi@dpt.mail.go.th

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th