รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ประกาศ :  30 พ.ย. 2561   ปีงบประมาณ : 2562 
สถานะ :
 เรื่อง : ก่อสร้างถนน คสล. ถนนรอบหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00ม. ยาว 700.00ม. หนา 0.15ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,800.00ตร.ม. บ้านแม่แลบ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไฟล์เอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
ก่อสร้างถนน คสล. ถนนรอบหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00ม. ยาว 700.00ม. หนา 0.15ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,800.00ตร.ม. บ้านแม่แลบ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
30 พ.ย. 2561

 ติดต่อสอบถาม :: 121/7 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000  โทรศัพท์ : 053612055  e-mail : maehongson@dpt.mail.go.th

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th