รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
วันที่ประกาศ :  03 ธ.ค. 2561   ปีงบประมาณ : 2562 
สถานะ :
 เรื่อง : เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองผีหลอกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดเจริญรัตนาราม หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 143 เมตร
ไฟล์เอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
03 ธ.ค. 2561

 ติดต่อสอบถาม :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสมุทรสงคราม ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  โทรศัพท์ : 034711903  e-mail : Samutsongkhram@dpt.mail.co.th

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th