รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.ชุมพร
วันที่ประกาศ :  14 ธ.ค. 2561   ปีงบประมาณ : 2562 
สถานะ :
 เรื่อง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างศาลาเพื่อชมกวางและทิวทัศน์สะพานแขวน ทางเดินธรรมชาติและที่พักระหว่างทางเดิน
ไฟล์เอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างศาลาเพื่อชมกวางและทิวทัศน์สะพานแขวน ทางเดินธรรมชาติและที่พักระหว่างทางเดิน
14 ธ.ค. 2561

 ติดต่อสอบถาม :: ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร  โทรศัพท์ : 077510658  e-mail : somboon.t@dpt.mail.go.th

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th