ค้นหาข้อมูลประกาศสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางผังระบบระบายน้ำเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางผังระบบระบายน้ำเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางผังระบบระบายน้ำเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนราธิวาส
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน จังหวัดลำปาง
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ออกแบบเขื่อนริมแม่น้ำภายในประเทศระยะที่ 6 สัญญา 1 ความยาวไม่น้อยกว่า 30,000 เมตร
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ออกแบบเขื่อนริมแม่น้ำภายในประเทศระยะที่ 6 สัญญา 2 ความยาวไม่น้อยกว่า 30,000 เมตร
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอำนาจเจริญ ระยะที่ 1 จังหวัดอำนาจเจริญ
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุรินทร์ ระยะที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอินทร์บุรี ระยะที่ 5 อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงราย ระยะที่ 3 จังหวัดเชียงราย
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
หน้า 5  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th