ค้นหาข้อมูลประกาศสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
29 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย-แม่จั๊วะ จังหวัดแพร่
29 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนพนมสารคาม-เกาะขนุน จังหวัดฉะเชิงเทรา
29 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
29 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณช่องทางขึ้นเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ
29 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบริเวณชุมชนหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
29 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านนาข่า จังหวัดเลย
29 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านแจ่มป๋อง จังหวัดเชียงราย
29 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยว บริเวณชุมชนเก่ารอบประสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
29 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน บ้านห้วยลึก จังหวัดเชียงราย
29 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบริเวณชุมชนแหลมงอบ จังหวัดตราด
29 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านเปงจาน จังหวัดหนองคาย
29 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบริเวณชุมชนเก่าริมแม่น้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
29 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะบริเวณโดยรอบท่าเรือจุกเสม็ด จังหวัดชลบุรี
29 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหัวถนน จังหวัดระนอง
29 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบริเวณชุมชนทุ่งวัวแล่น จังหวัดชุมพร
29 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบริเวณเมืองเก่ากันตัง จังหวัดตรัง
28 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดทำเกณฑ์และมาตรฐานงานประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้องผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
28 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดทำเกณฑ์และมาตรฐานงานประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพกาณ์และสิ่งแวดล้อมผังเมืองรวมจังหวัด
28 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
28 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวม ชุมชนวงฆ้อง จังหวัดพิษณุโลก
หน้า 7  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th