ค้นหาข้อมูลประกาศสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
28 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
28 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวม ชุมชนสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
28 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวม ชุมชน พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
28 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวม เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
28 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวม เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
28 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
10 ส.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกวดราคาจ้างพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศริมแม่น้ำสะแกกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 1 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
19 ก.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.อ่างทอง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 มิ.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งสำโรง-หนองแฟบ หมู่ที่ 7,8 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
07 มิ.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านวังเตย - บ้านสวนขวัญ จุดเริ่มต้นบ้าน สท.ปราณี-ทางเข้าบ้านช่างดิน หมู่ที่ 12 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
22 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 3 บ้านสะพานหิน ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
27 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพุมดวง บริเวณวัดสุวรรณโกฏิ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
30 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.อ่างทอง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อยแนวเขื่อนเทศบาลเดิม หมู่ 3 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 300 เมตร
29 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวกลางเมือง (บึงขุนทะเล) หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.หนองบัวลำภู
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพอง (ระยะที่ 1) บริเวณบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 และบ้านสมสนุก หมู่ที่ 14 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ความยาว 330 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบป้องกันน้ำท่วมวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี วัดคุ้งยาง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 207 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สิงห์บุรี
โครงการจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช
19 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี มัสยิดอิกอมุสซอลาฮ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 87 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี โรงเรียนบ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 77 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน้า 8  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th