ค้นหาข้อมูลประกาศสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
19 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.อ่างทอง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
25 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อ่างทอง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3-6 ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
24 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1-5 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
24 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ซื้อรถบรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
20 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 4 บ้านสะพานหิน ตำบลหาดทนง อำเภอเมืมองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
20 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสะแกกรัง หมู่ที่ 1 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
20 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสะแกกรัง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
18 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อ่างทอง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน้า 9  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th