รายละเอียดประกาศสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่ประกาศ :  24 ก.ย. 2561   ปีงบประมาณ : 2561 
สถานะ :
 เรื่อง : เพื่อบริหาร ดูแลและบำรุงรักษางานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายในพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถาน (ต่อเนื่องจากปี 2560)
ไฟล์เอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
เพื่อบริหาร ดูแลและบำรุงรักษางานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายในพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถาน (ต่อเนื่องจากปี 2560) ตามสัญญาเลขที่ 140/2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
24 ก.ย. 2561

 ติดต่อสอบถาม ::  โทรศัพท์ :  e-mail :

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th