รายละเอียดประกาศสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่ประกาศ :  01 ต.ค. 2561   ปีงบประมาณ : 2561 
สถานะ :
 เรื่อง : เพื่อบริหาร ดูแลบำรุงรักษางานระบบพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถาน และพื้นที่เขตพระราชฐานอื่นๆ
ไฟล์เอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
เพื่อบริหาร ดูแลบำรุงรักษางานระบบพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถาน และพื้นที่เขตพระราชฐานอื่นๆ ตามสัญญาเลขที่ 145/2561 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561
01 ต.ค. 2561

 ติดต่อสอบถาม ::  โทรศัพท์ :  e-mail :

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th