รายละเอียดประกาศสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่ประกาศ :  01 ต.ค. 2561   ปีงบประมาณ : 2561 
สถานะ :
 เรื่อง : เพื่อออกแบบ บริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างปรับปรุง พื้นที่พระที่นั่งวิมานเมฆ พระตำหนักสวนกุหลาบและพื้นที่เวทีใหม่สวนอัมพร บริหารและควบคุมงานพื้นที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พื้นที่อาคารที่ประทับธนาซิตี้และพื้นที่สนามเสือป่า
ไฟล์เอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
เพื่อออกแบบ บริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างปรับปรุง พื้นที่พระที่นั่งวิมานเมฆ พระตำหนักสวนกุหลาบและพื้นที่เวทีใหม่สวนอัมพร บริหารและควบคุมงานพื้นที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พื้นที่อาคารที่ประทับธนาซิตี้และพื้นที่สนามเสือป่า ตามสัญญาเลขที่ 146/2561 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561
01 ต.ค. 2561

 ติดต่อสอบถาม ::  โทรศัพท์ :  e-mail :

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th