รายละเอียดประกาศสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่ประกาศ :  01 ต.ค. 2561   ปีงบประมาณ : 2561 
สถานะ :
 เรื่อง : เพื่อบำรุงรักษาวังทวีวัฒนาและเขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ ราชวิถี ต่อเนื่องจากปี 2560
ไฟล์เอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
เพื่อบำรุงรักษาวังทวีวัฒนาและเขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ ราชวิถี ต่อเนื่องจากปี 2560 ตามสัญญาเลขที่ 147/2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561
01 ต.ค. 2561

 ติดต่อสอบถาม ::  โทรศัพท์ :  e-mail :

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th