รายละเอียดประกาศสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.อุทัยธานี
วันที่ประกาศ :  03 ต.ค. 2561   ปีงบประมาณ : 2561 
สถานะ :
 เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองอังวะ หมู่ที่ 1 ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ไฟล์เอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
03 ต.ค. 2561

 ติดต่อสอบถาม :: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  โทรศัพท์ : 056511897  e-mail : uthaithani@dpt.mail.go.th

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th