รายละเอียดประกาศสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.อุทัยธานี
วันที่ประกาศ :  21 ธ.ค. 2561   ปีงบประมาณ : 2562 
สถานะ :
 เรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจะ
ไฟล์เอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
21 ธ.ค. 2561

 ติดต่อสอบถาม ::  โทรศัพท์ :  e-mail :

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th