รายละเอียดประกาศสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.สระแก้ว
วันที่ประกาศ :  25 ธ.ค. 2561   ปีงบประมาณ : 2562 
สถานะ :
 เรื่อง : ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ไฟล์เอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
25 ธ.ค. 2561

 ติดต่อสอบถาม :: ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000  โทรศัพท์ : 037425040  e-mail : sakaeo@dpt.mail.go.th

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th