ค้นหาข้อมูลประกาศราคากลาง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  วิธีการ: วิธีตกลงราคา   วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดตกลง    วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง       

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการ
วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
วิธีการ
27 ธ.ค. 2561 / 2562
ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำหน้าเมืองกระบี่ กิจกรรมก่อสร้างท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณหน้าเมืองกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,700,000.00 บาท 4,232,032.68 บาท
วิธีคัดเลือก
19 ธ.ค. 2561 / 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์กำแพงเมืองแพร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 6,849,000.00 บาท 6,539,872.23 บาท
วิธีคัดเลือก
18 ธ.ค. 2561 / 2562
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองมำบัง หัวสะพานซอยทรายทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ความยาว 250 เมตร 17,770,000.00 บาท 17,819,634.77 บาท
วิธีคัดเลือก
18 ธ.ค. 2561 / 2562
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองมำบัง (โครงการจัดรูปฯ) หมู่ที่ 4 ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ช่วงที่ 2 ความยาว 250 เมตร 17,360,000.00 บาท 17,431,601.09 บาท
วิธีคัดเลือก
13 ธ.ค. 2561 / 2562
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแม่น้ำเทพา บริเวณโรงเรียนดารุสลามศึกษา เทศบาลตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 17,000,000.00 บาท 16,917,351.90 บาท
วิธีคัดเลือก
11 ธ.ค. 2561 / 2562
ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำหน้าเมืองกระบี่ กิจกรรมปรับปรุงเขื่อนบริเวณหน้าเมืองกระบี่ ระยะ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,500,000.00 บาท 6,628,227.47 บาท
วิธีคัดเลือก
11 ธ.ค. 2561 / 2562
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 3,200,000.00 บาท 3,211,321.31 บาท
วิธีคัดเลือก
07 ธ.ค. 2561 / 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเคหะชุมชนเพชรบูรณ์ ระยะที่ ๒ สายรองเขตทาง ๑๒ เมตร ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 15,800,000.00 บาท 15,772,238.10 บาท
วิธีคัดเลือก
07 ธ.ค. 2561 / 2562
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,594,000.00 บาท 1,594,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
06 ธ.ค. 2561 / 2562
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,428,400.00 บาท 4,439,964.54 บาท
วิธีคัดเลือก
29 พ.ย. 2561 / 2562
ราคากลาง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 555,000.00 บาท 575,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
23 พ.ย. 2561 / 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รายการก่อสร้างวิหารจำลองวัดเวียงต้า ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,000,000.00 บาท 9,948,366.89 บาท
วิธีคัดเลือก
22 พ.ย. 2561 / 2561
ประกวดราคาซื้อกล้องประมวลผลรวม (Total Station) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 700,000.00 บาท 700,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
22 พ.ย. 2561 / 2562
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,288,000.00 บาท 1,288,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
21 พ.ย. 2561 / 2562
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ 5 ต.ท่าเสน (จุดที่ 2) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ความยาว 150 เมตร ครั้งที่ 2 10,500,000.00 บาท 11,364,731.71 บาท
วิธีคัดเลือก
21 พ.ย. 2561 / 2562
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านคูนายสังข์ - หว้าหลัง หมู่ที่ 6 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร 13,860,000.00 บาท 11,871,358.59 บาท
วิธีคัดเลือก
20 พ.ย. 2561 / 2562
โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปากพนัง บริเวณวัดมุกขธาราราม (วัดปากบางท่าพญา) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 210 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21,000,000.00 บาท 21,000,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
20 พ.ย. 2561 / 2560
โครงการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 205,000.00 บาท 205,000.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ย. 2561 / 2562
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านสบยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ความยาว ๓๐๐ เมตร 21,000,000.00 บาท 21,000,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
14 พ.ย. 2561 / 2562
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณบ้านไร่ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ความยาว 70 เมตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2,500,000.00 บาท 2,291,208.22 บาท
วิธีคัดเลือก
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th