ค้นหาข้อมูลประกาศราคากลาง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  วิธีการ: วิธีตกลงราคา   วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดตกลง    วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง       

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการ
วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
วิธีการ
19 ก.พ. 2561 / 2561
จ้างพิมพ์หนังสือ คู่มือดูแลบ้าน จำนวน 9,500 เล่ม และหนังสือการ์ตูน ผังเมืองของเรา จำนวน 7,500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499,375.00 บาท 499,375.00 บาท
วิธีคัดเลือก
19 ก.พ. 2561 / 2561
จ้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถห้องสรง กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เบตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก 1,270,000.00 บาท 1,270,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
16 ก.พ. 2561 / 2561
จ้างซ่อมประตูอลูมิเนียม อาคาร ๒ - ๓ - ๔ และ อาคาร ๗ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระราม ๙) 111,280.00 บาท 111,280.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2561 / 2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก (ทดแทนบริเวณที่ชำรุดเสียหายตั้งแต่หน้าพิพิธภัณฑ์ หล่มศักดิ์ ถึงสะพานท่ากกโพธิ์) ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 18,522,000.00 บาท 17,695,682.71 บาท
วิธีคัดเลือก
15 ก.พ. 2561 / 2561
จ้างซ่อมท่อน้ำบนฝ้าเพดานห้องน้ำหญิง อาคาร 2 ชั้น 3 กรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระรามที่ 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 155,150.00 บาท 155,150.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2561 / 2561
ประกวดราคาซื้อระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย (Switch) ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,426,900.00 บาท 2,426,900.00 บาท
วิธีคัดเลือก
13 ก.พ. 2561 / 2561
การจ้างซ่อมห้องทำงาน ผอ.สำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระราม ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 400,180.00 บาท 400,180.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.พ. 2561 / 2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลน้อย ตำบลพนางตุง, ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 59,400,000.00 บาท 59,204,400.00 บาท
วิธีคัดเลือก
13 ก.พ. 2561 / 2561
วัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ 152,534.00 บาท 152,534.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.พ. 2561 / 2561
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมำบัง บริเวณข้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 18,522,000.00 บาท 18,521,071.89 บาท
วิธีคัดเลือก
12 ก.พ. 2561 / 2561
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุง ภูมิทัศน์ริมคลองมำบังเชื่อมคลองตายาย ซอยผลทวี ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 26,460,000.00 บาท 26,460,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
12 ก.พ. 2561 / 2561
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมำบัง บริเวณโครงการจัดรูปที่ดินฯ ตำบลควนขัน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 26,460,000.00 บาท 26,457,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
09 ก.พ. 2561 / 2561
ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี 30,000,000.00 บาท 30,060,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
09 ก.พ. 2561 / 2561
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 20,000,000.00 บาท 20,280,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
09 ก.พ. 2561 / 2561
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดลำปาง 20,000,000.00 บาท 20,280,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
09 ก.พ. 2561 / 2561
ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุรินทร์ ระยะที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ 11,113,000.00 บาท 11,260,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
09 ก.พ. 2561 / 2561
ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอินทร์บุรี ระยะที่ 5 อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 9,569,500.00 บาท 9,620,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
09 ก.พ. 2561 / 2561
ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงราย ระยะที่ 3 จังหวัดเชียงราย 5,093,500.00 บาท 5,240,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
09 ก.พ. 2561 / 2561
ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดขอนแก่น 35,000,000.00 บาท 35,100,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
09 ก.พ. 2561 / 2561
ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 25,000,000.00 บาท 25,060,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th