ค้นหาข้อมูลประกาศราคากลาง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  วิธีการ: วิธีตกลงราคา   วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดตกลง       

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการ
วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
วิธีการ
28 เม.ย. 2560 / 2560
จ้างพิมพ์แผนที่ แผนผังฯ ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเนินกุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... จำนวนอย่างละ 3,000 ชุด 252,000.00 บาท 252,000.00 บาท
วิธีกรณีพิเศษ
24 เม.ย. 2560 / 2560
วัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 207,975.00 บาท 207,975.00 บาท
วิธีตกลงราคา
21 เม.ย. 2560 / 2560
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่เขาชีจรรย์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 17,856,600.00 บาท 17,848,010.76 บาท
วิธีตกลงราคา
20 เม.ย. 2560 / 2559
จ้างพิมพ์แผนที่ แผนผังฯ ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... จำนวนอย่างละ 3,000 ชุด 207,750.00 บาท 207,750.00 บาท
วิธีกรณีพิเศษ
20 เม.ย. 2560 / 2560
พิมพ์แผนที่ แผนผังฯ ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... จำนวนอย่างละ 3,000 ชุด 210,000.00 บาท 210,000.00 บาท
วิธีกรณีพิเศษ
20 เม.ย. 2560 / 2560
พิมพ์แผนที่ แผนผังฯ ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. .... จำนวนอย่างละ 3,000 ชุด 209,700.00 บาท 209,700.00 บาท
วิธีกรณีพิเศษ
20 เม.ย. 2560 / 2560
พิมพ์แผนที่ แผนผังฯ ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. .... จำนวนอย่างละ 3,000 ชุด 207,750.00 บาท 207,750.00 บาท
วิธีกรณีพิเศษ
20 เม.ย. 2560 / 2560
พิมพ์แผนที่ แผนผังฯ ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. .... จำนวนอย่างละ 3,000 ชุด 209,700.00 บาท 209,700.00 บาท
วิธีกรณีพิเศษ
20 เม.ย. 2560 / 2560
พิมพ์บัญชีท้ายกฎกระทรวง และรายการประกอบแผนผังฯ ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... จำนวนอย่างละ 3,000 ชุด 115,560.00 บาท 115,560.00 บาท
วิธีกรณีพิเศษ
20 เม.ย. 2560 / 2560
พิมพ์บัญชีท้ายกฎกระทรวง และรายการประกอบแผนผังฯ ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. .... จำนวนอย่างละ 3,000 ชุด 184,040.00 บาท 184,040.00 บาท
วิธีกรณีพิเศษ
19 เม.ย. 2560 / 2560
วัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 372,160.00 บาท 372,160.00 บาท
วิธีตกลงราคา
10 เม.ย. 2560 / 2560
พิมพ์แผนที่ แผนผังฯ ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร พ.ศ. .... จำนวนอย่างละ 3,000 ชุด 210,000.00 บาท 210,000.00 บาท
วิธีกรณีพิเศษ
10 เม.ย. 2560 / 2560
พิมพ์แผนที่ แผนผังฯ ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. .... จำนวนอย่างละ 3,000 ชุด 209,700.00 บาท 209,700.00 บาท
วิธีกรณีพิเศษ
10 เม.ย. 2560 / 2560
พิมพ์แผนที่ แผนผังฯ ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. .... จำนวนอย่างละ 3,000 ชุด 210,000.00 บาท 210,000.00 บาท
วิธีกรณีพิเศษ
10 เม.ย. 2560 / 2559
พิมพ์แผนที่ แผนผังฯ ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. .... จำนวนอย่างละ 3,000 ชุด 207,750.00 บาท 207,750.00 บาท
วิธีกรณีพิเศษ
10 เม.ย. 2560 / 2560
พิมพ์แผนที่ แผนผังฯ ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. .... จำนวนอย่างละ 3,000 ชุด 207,600.00 บาท 207,600.00 บาท
วิธีกรณีพิเศษ
10 เม.ย. 2560 / 2560
พิมพ์แผนที่ แผนผังฯ ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. .... จำนวนอย่างละ 3,000 ชุด 201,000.00 บาท 201,000.00 บาท
วิธีกรณีพิเศษ
10 เม.ย. 2560 / 2560
พิมพ์แผนที่ แผนผังฯ ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน พ.ศ. .... จำนวนอย่างละ 3,000 ชุด 207,000.00 บาท 207,000.00 บาท
วิธีกรณีพิเศษ
10 เม.ย. 2560 / 2560
พิมพ์แผนที่ แผนผังฯ ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสตูล พ.ศ. .... จำนวนอย่างละ 3,000 ชุด 201,000.00 บาท 201,000.00 บาท
วิธีกรณีพิเศษ
10 เม.ย. 2560 / 2560
พิมพ์แผนที่ แผนผังฯ ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. .... จำนวนอย่างละ 3,000 ชุด 201,000.00 บาท 201,000.00 บาท
วิธีกรณีพิเศษ
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th