ค้นหาข้อมูลประกาศราคากลาง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  วิธีการ: วิธีตกลงราคา   วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดตกลง    วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง       

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการ
วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
วิธีการ
14 พ.ย. 2561 / 2562
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณบ้านไร่ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ความยาว 70 เมตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2,500,000.00 บาท 2,291,208.22 บาท
วิธีคัดเลือก
13 พ.ย. 2561 / 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ 1 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 10,350,000.00 บาท 9,250,317.62 บาท
วิธีคัดเลือก
12 พ.ย. 2561 / 2562
โครงการปรับปรุงทุ่นจอดเรือ อ่าวไร่เลย์ จังหวัดกระบี่ 48,500,000.00 บาท 48,500,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
12 พ.ย. 2561 / 2562
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ - บ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.900 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก 10,150,000.00 บาท 10,425,374.79 บาท
วิธีคัดเลือก
12 พ.ย. 2561 / 2562
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคลองวัว หมู่ที่ 5 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 5.980 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก 16,744,000.00 บาท 16,772,991.43 บาท
วิธีคัดเลือก
12 พ.ย. 2561 / 2562
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายปลักเสือดรำ - ปลักไอ้สัน (ไปเขาจันทร์) หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.395 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก 14,666,300.00 บาท 14,560,354.51 บาท
วิธีคัดเลือก
12 พ.ย. 2561 / 2562
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายริมพรุ - ลานหอยเสียบ หมู่ที่ 6 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.410 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก 11,935,000.00 บาท 12,045,813.52 บาท
วิธีคัดเลือก
09 พ.ย. 2561 / 2562
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านทับหลวง หมู่ที่ 1 - บ้านลำไต หมู่ที่ 8 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก 11,200,000.00 บาท 12,873,962.17 บาท
วิธีคัดเลือก
09 พ.ย. 2561 / 2562
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคลองกวาง - คลองสะท้อน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.680 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก 11,256,000.00 บาท 12,086,737.34 บาท
วิธีคัดเลือก
09 พ.ย. 2561 / 2562
โครงการงานต่อเติมอาคารสำนักงาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเดิม ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1,300,000.00 บาท 1,306,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
08 พ.ย. 2561 / 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายวัดเพชรสุวรรณ-เกาะแก้ว หมู่ 1 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 60,000,000.00 บาท 25,000,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
08 พ.ย. 2561 / 2562
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร 2,500,000.00 บาท 2,529,968.00 บาท
วิธีคัดเลือก
06 พ.ย. 2561 / 2562
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายท่าควาย หมู่ที่ 1 บ้านคลองยอ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.268 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก 4,438,000.00 บาท 4,445,730.21 บาท
วิธีคัดเลือก
06 พ.ย. 2561 / 2562
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายสะพานท้อน - ชลประทาน หมู่ที่ 4,7 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.711 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก 4,790,000.00 บาท 4,820,905.58 บาท
วิธีคัดเลือก
06 พ.ย. 2561 / 2562
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านทับหลวง - ปลายเหล็กไฟ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก 4,200,000.00 บาท 4,293,105.08 บาท
วิธีคัดเลือก
06 พ.ย. 2561 / 2562
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบัวไกร หมู่ที่ 7 บ้านปากน้ำเทพา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.220 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก 4,270,000.00 บาท 4,431,121.85 บาท
วิธีคัดเลือก
06 พ.ย. 2561 / 2562
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบัดดี้แดนเพลง หมู่ที่ 3,5 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.215 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก 6,202,000.00 บาท 6,073,046.29 บาท
วิธีคัดเลือก
06 พ.ย. 2561 / 2562
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายเกาะใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.350 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก 3,780,000.00 บาท 3,689,642.98 บาท
วิธีคัดเลือก
06 พ.ย. 2561 / 2562
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านทุ่งเภา - น้ำตก หมู่ที่ 5 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.930 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก 8,204,000.00 บาท 8,295,308.27 บาท
วิธีคัดเลือก
06 พ.ย. 2561 / 2562
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายควนหนักใน หมู่ที่ 8 บ้านปากทุ่ง ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.010 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก 5,628,000.00 บาท 5,760,679.35 บาท
วิธีคัดเลือก
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th