ค้นหาข้อมูลประกาศราคากลาง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  วิธีการ: วิธีตกลงราคา   วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดตกลง    วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง       

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการ
วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
วิธีการ
16 ต.ค. 2560 / 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน) เพื่อเสริมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 298,580.00 บาท 598,580.00 บาท
03 ต.ค. 2560 / 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น DocuCentre จำนวน ๒ เครื่อง 167,990.40 บาท 167,990.40 บาท
วิธีตกลงราคา
03 ต.ค. 2560 / 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี ยี่ห้อ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น DocuCentre จำนวน 1 เครื่อง 128,400.00 บาท 128,400.00 บาท
วิธีตกลงราคา
03 ต.ค. 2560 / 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น DocuCentre จำนวน ๒ เครื่อง 498,000.00 บาท 498,000.00 บาท
วิธีตกลงราคา
03 ต.ค. 2560 / 2561
เช่าเครื่องพิมพ์แบบแปลน จำนวน ๑ เครื่อง 199,020.00 บาท 199,020.00 บาท
วิธีตกลงราคา
03 ต.ค. 2560 / 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น DocuCentre จำนวน ๒ เครื่อง 120,000.00 บาท 120,000.00 บาท
วิธีตกลงราคา
03 ต.ค. 2560 / 2561
จ้างตัดคลิปปิ้งออนไลน์ 115,560.00 บาท 115,560.00 บาท
วิธีตกลงราคา
03 ต.ค. 2560 / 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ ยี่ห้อ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น DocuCentre จำนวน 1 เครื่อง 198,000.00 บาท 198,000.00 บาท
วิธีตกลงราคา
03 ต.ค. 2560 / 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี ยี่ห้อ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น DocuCentre จำนวน ๑ เครื่อง 192,000.00 บาท 192,000.00 บาท
วิธีตกลงราคา
29 ก.ย. 2560 / 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเทศบาลหนองชาก ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ความยาว 500.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22,050,000.00 บาท 22,053,000.00 บาท
วิธีตกลงราคา
28 ก.ย. 2560 / 2560
จัดซื้อพรมปูพื้นและค่าแรง ห้องประชุม 204 และห้องประชุม 304 พร้อมติดตั้ง กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 298,200.00 บาท 298,200.00 บาท
วิธีตกลงราคา
27 ก.ย. 2560 / 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำนวน ๑ เครื่อง 288,000.00 บาท 288,000.00 บาท
วิธีตกลงราคา
27 ก.ย. 2560 / 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำนวน ๑ เครื่อง 128,400.00 บาท 128,400.00 บาท
วิธีตกลงราคา
27 ก.ย. 2560 / 2561
เช่าเครื่องพิมพ์แบบแปลน ยี่ห้อ RIGOLI รุ่น SUPERMIGNON จำนวน ๑ เครื่อง 154,080.00 บาท 154,080.00 บาท
วิธีตกลงราคา
27 ก.ย. 2560 / 2561
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและบริเวณรอบอาคารที่ทำการกรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระราม 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,669,124.10 บาท 1,669,124.10 บาท
วิธีพิเศษ
26 ก.ย. 2560 / 2560
ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคาร 20 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 188,320.00 บาท 188,320.00 บาท
วิธีตกลงราคา
26 ก.ย. 2560 / 2561
จ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสาร Fiber Optic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,107,600.00 บาท 4,107,600.00 บาท
วิธีพิเศษ
26 ก.ย. 2560 / 2561
จ้างเหมาบริการเช่าใช้ช่องสัญญาณการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ถ่ายทอดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 173,340.00 บาท 173,340.00 บาท
วิธีพิเศษ
26 ก.ย. 2560 / 2561
จ้างเหมาบริการสำรองข้อมูลเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ (Disaster Backup & Recovery) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 682,660.00 บาท 682,660.00 บาท
วิธีพิเศษ
25 ก.ย. 2560 / 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ฟูจิ ซ๊ร็อกซ์ รุ่น Docu Centre จำนวน 2 เครื่อง 167,990.40 บาท 167,990.40 บาท
วิธีตกลงราคา
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th