ประกาศราคากลาง
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.สงขลา
วันที่ประกาศ :  06 พ.ย. 2561   ปีงบประมาณ : 2562 
สถานะ :  
 เรื่อง : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายเกาะมะลัง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 4.00 ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก
ไฟล์เอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายเกาะมะลัง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 4.00 ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก
06 พ.ย. 2561


พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9