ประกาศราคากลาง
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.กระบี่
วันที่ประกาศ :  29 พ.ย. 2561   ปีงบประมาณ : 2562 
สถานะ :  
 เรื่อง : ราคากลาง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ไฟล์เอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
เอกสารแบบ ปปช และเอกสารราคากลาง
03 ธ.ค. 2561


พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9