ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
16 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบคลองตาสงค์จากบริเวณถนนดอนมะโนรา หมู่ที่6 ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที เชื่อมต่อถนนสายท่าคา หมู่ที่6 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.000 กิโลเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
16 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหมืองใหม่-บ้านบางกระรี้(สส.ถ 1-0001) ตำบลบางแค เชื่อม ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ระยะทาง 3.639 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,014.50
ประกาศ
16 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2,3,4,5 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ
16 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณสายหมู่ที่ 1 ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
16 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าคา - บ้านดอนสาม (สส.ถ 1-0004) ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา เชื่อม ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ขนาดกว้าง 5.50 เมตร และ 9.00 เมตร ระยะทางรวม 5,407.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 47,615.70 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
16 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านต้นลำแพน-บ้านเขายี่สาร หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.160 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ
15 พ.ย. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
15 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณวัดกอไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศ
15 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณวัดกอไผ่ (ระยะที่2) หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศ
15 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย (ระยะที่2) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศ
15 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ตรัง
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
14 พ.ย. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
14 พ.ย. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
14 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ตราด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเนินสูง บริเวณวัดเนินสูง ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
13 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.หนองบัวลำภู
จัดซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
13 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ศรีสะเกษ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง
ประกาศ
13 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.เชียงราย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
12 พ.ย. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิดหลายความถี่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
12 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ตรัง
ประกวดราคาโครงการค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
12 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สกลนคร
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172 l 173 l 174 l 175 l 176 l 177 l 178 l 179 l 180 l 181 l 182 l 183 l 184 l 185 l 186 l 187 l 188 l 189 l 190 l 191 l 192 l 193 l 194 l 195 l 196 l 197 l 198 l 199 l 200 l 201 l 202 l 203 l 204 l 205 l 206 l 207 l 208 l 209
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th