ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
08 ม.ค. 2562 / 2562
สนง.ยผจ.ระนอง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่ กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทช รน 1004 - นิคมผัง 4 (สายกำแพงเพชร - เทพประสิทธิ์) ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ความกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 4,175 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
04 ม.ค. 2562 / 2562
สนง.ยผจ.พังงา
ประกาศร่างประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลลอยน้ำเกาะปันหยี ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
28 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.กระบี่
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ริมแม่น้ำหน้าเมืองกระบี่ กิจกรรมปรับปรุงเขื่อนบริเวณหน้าเมืองกระบี่ ระยะ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
26 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดธรรมวิโรจน์ หมู่ ๕ ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ความยาว 240 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
26 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พิจิตร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านปากคลองเกตุ หมู่ที่ ๖ ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ความยาว ๑๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
24 ธ.ค. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System IPS) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
22 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างศาลาเพื่อชมกวางและทิวทัศน์ สะพานแขวน ทางเดินธรรมชาติและที่พักระหว่างทางเดิน
ประกาศ
21 ธ.ค. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
20 ธ.ค. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อเครื่องนับรถยนต์อัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
19 ธ.ค. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
19 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แพร่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์กำแพงเมืองแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
18 ธ.ค. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
18 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
ร่างประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองโพงพาง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดอมรวดี หมู่ที่ 4 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 106 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศ
18 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองริมคลองท่าแครง รายการก่อสร้างสวนสาธารณะ และปรับปรุงทางเดินริมคลองท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ณ บริเวณริมคลองท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
14 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.กระบี่
ขอตอบการวิจารณ์ การเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงทุ่นจอดเรืออ่าวไร่เลย์ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
14 ธ.ค. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
14 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ฉะเชิงเทรา
ประกาศ
12 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองผีหลอก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดเจริญรัตนาราม หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 143 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
12 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมสระน้ำวังปลา(ระยะที่ 2)บริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
11 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.เชียงใหม่
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร จำนวน 1 แห่ง ตามประกาศ จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561
ประกวดราคา/สอบราคา
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172 l 173 l 174 l 175 l 176 l 177 l 178 l 179 l 180 l 181 l 182 l 183 l 184 l 185 l 186 l 187 l 188 l 189 l 190 l 191 l 192 l 193 l 194 l 195 l 196 l 197 l 198 l 199 l 200 l 201 l 202 l 203 l 204 l 205 l 206 l 207 l 208 l 209 l 210 l 211 l 212 l 213
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th