หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
วันที่ประกาศ :  20 มิ.ย. 2561   ปีงบประมาณ : 2561 
สถานะ : ประกวดราคา/สอบราคา 
 เรื่อง : ร่างประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม(เพิ่มเติม) กิจกรรม:ปรับปรุงสะพานคนเดินข้ามตลาดริมน้ำ 3 อำเภอ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ไฟล์เอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดการประกาศ
เรื่องร่างประกาศจังหวัด
20 มิ.ย. 2561
25 มิ.ย. 2561

 ติดต่อสอบถาม :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  โทรศัพท์ : 034-711903  e-mail : Samutsongkhram@dpt.mail.co.th

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th